บริษัท กู๊ด แทงค์ เทรดดิ้ง จำกัด
หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ติวานนท์-รังสิต 189/39 หมู่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

สายด่วน : 063-923-2669
ฝ่ายขาย : 02-003-1685
Email : goodtanktrading@gmail.com